CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Lĩnh vực Đường bộ (GT)
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  3: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Số 18, đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An)

- Bước 2: Cán bộ bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, trường hợp hồ sơ đã hợp lệ tiếp nhận

- Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ và cấp GPLX.

- Bước 4: Trả kết quả.

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Lệ phí : 135.000 đồng/lần

 

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định tại (mẫu 1)

b) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (trừ các trường hợp GPLX A1, A1, A3 và người có nhu cầu tách GPLX có thời hạn và không thời hạn).

c. Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

- Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. Người có phép lái xe bằng giấy bìa có nguyện vọng đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

2. Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

3. Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

4. Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép lái xe.

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG