Toàn trình  Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Ký hiệu thủ tục: 1.002693.000.00.00.H41
Lượt xem: 154
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (XD)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 12 Ngày làm việc

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 12 Ngày làm việc

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 12 Ngày làm việc

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Quyết định cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Xây dựng Số: 50/2014/QH13

 • Về quản lý cây xanh đô thị Số: 64/2010/NĐ-CP

 • Luật 30/2009/QH12 Số: 30/2009/QH12

 • 1. Gửi hồ sơ xin cấp phép: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

 • 2. Xem xét và cấp giấy phép: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Don de nghi cap giay phep chat ha, dich chuyen cay xanh.doc Bản chính: 0
Bản sao: 0
Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Tải về In ấn

1. Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

2. Cây xanh chết do bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn;

3. Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.