Còn lại  Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Ký hiệu thủ tục: 1.003943.000.00.00.H41
Lượt xem: 88
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng sinh
Phí Không
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Luật 52/2014/QH13 Hôn nhân và gia đình Số: 52/2014/QH13

 • Luật 60/2014/QH13-Hộ tịch Số: 60/2014/QH13

 • Nghị định 10/2015/NĐ-CP - Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Số: 10/2015/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh Số: 17/2012/TT-BYT

 • Thông tư 34/2015/TT-BYT-Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh Số: 34/2015/TT-BYT

 • Bước 1: Bên cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra:

 • Bước 2: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản thỏa thuận (bản sao có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) về mang thai hộ về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa Vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015. Phụ lục 5.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi Quay lại