Còn lại  Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Ký hiệu thủ tục: 1.002150.000.00.00.H41
Lượt xem: 70
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 03 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng sinh
Phí Không
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Số: 06/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh Số: 17/2012/TT-BYT

 • Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế Số: 14/2016/TT-BYT

 • Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

 • Bướng 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

 • Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế Phụ lục số 03 TT17.2012.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi Quay lại