Một phần  Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân

Ký hiệu thủ tục: 2.000740
Lượt xem: 643
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức lựa chọn 1 trong các hình thức nộp sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc tại điểm chi trả;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quá 1,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Không

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Người hưởng lập theo quy định tại mục (Thành phần hồ sơ); ghi rõ: Số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), ngân hàng nơi mở tài khoản; hoặc nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng mới. Nếu có chi phí phát hành thẻ ATM lần đầu, người hưởng nộp chứng từ cho Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện để thanh toán theo quy định.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết

Người hưởng lĩnh phí phát hành thẻ ATM (trong trường hợp phát hành thẻ ATM lần đầu).

- Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 2-CBH);

- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản.

File mẫu:

Không