Còn lại  Gộp sổ BHXH

Ký hiệu thủ tục: G208- HCC
Lượt xem: 610
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, địa chỉ: số 16 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh, vào giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Cá nhân, tổ chức lựa chọn 1 trong các hình thức nộp sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công;

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp trực tuyến trên: https://dichvucong.gov.vn/

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Không

Bước 1: Tổ chức/cá nhân lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ theo các cách thức nêu tại cách thực hiện

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính là sổ BHXH

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi Quay lại