Còn lại  Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; chứng minh nhân dân

Ký hiệu thủ tục: G202-HCC
Lượt xem: 1571
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, địa chỉ: số 16 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh, vào giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Cá nhân, tổ chức lựa chọn 1 trong các hình thức nộp sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công;

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp trực tuyến trên: https://dichvucong.gov.vn/

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quá 8,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Không

Bước 1: Tổ chức/cá nhân lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ quy định

Bước 2: nộp hồ sơ theo các cách thức nêu tại cách thực hiện

Bước 3: cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính là sổ BHXH

1. Đối với người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

 - Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng như sau:

 a) Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và thẻ căn cước/ chứng minh thư/hộ chiếu.

Nếu là Đảng viên: lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp.

b) Trường hợp người tham gia thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc.

2. Đối với Đơn vị: trong trường hợp NLĐ nộp hồ sơ qua đơn vị.

- Xác nhận Tờ khai (TK1-TS) khi NLĐ điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH: thông tin điều chỉnh là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận;

- Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

 

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi Quay lại