Toàn trình  Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Ký hiệu thủ tục: 1.003720.000.00.00.H41
Lượt xem: 639
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở y tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh (YT)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn

- Nộp qua đường bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Thu theo quy định

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về việc Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Luật 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 về việc Luật khám, chữa bệnh.

- Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 về việc Hướng dẫn khám sức khỏe

+ Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ  công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lần đầu đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (địa chỉ: Số 16, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

+ Bước 2: Sở Y tế gửi cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 7 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám sức khỏe

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ:

          Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản gửi cho cơ sở công bố đủ điều kiện đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Kể từ ngày Sở Y tế có Công văn đồng ý thì cơ sở công bố đủ điều kiện được triển khai hoạt động khám sức khỏe theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố. 

 

a) Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế

b) Bản sao có chứng thực  giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở;

c) Danh sách người tham gia khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế

d) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế quy định tại phụ lục 4 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế

đ) Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KSK

e) Bản sao có chứng thực hợp đồng hỗ trợ chuyên môn của cơ sở (nếu có).

 

File mẫu:

  • Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Tải về In ấn
  • Danh sách người tham gia khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 (được đóng dấu trên từng trang hoặc đóng dấu giáp lai tất cả các trang) Tải về In ấn

Không