Một phần  Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

Ký hiệu thủ tục: 1.000502.000.00.00.H41
Lượt xem: 689
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (LĐTBXH)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp

- Nộp trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn

- Nộp qua đường bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 04/4/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động – TB và XH.

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn đề nghị Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp. - Bước 3: Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

 

Báo cáo về việc đã thanh lý Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài với người lao động kèm theo tài liệu chứng minh.

File mẫu:

  • Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). Tải về In ấn

Doanh nghiệp đã thanh lý Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài với người lao động.