Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Khí tượng, thuỷ văn (TNMT)

Loading...