CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1075 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Thủ tục cho phép họp báo Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Mức độ 3 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
3 Mức độ 3 Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
4 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
5 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
6 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 Mức độ 3 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 Mức độ 3 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa và Thể thao Biểu diễn nghệ thuật
9 Mức độ 3 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóa và Thể thao Biểu diễn nghệ thuật
10 Mức độ 3 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa và Thể thao Biểu diễn nghệ thuật
11 Mức độ 3 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa và Thể thao Biểu diễn nghệ thuật
12 Mức độ 3 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóa và Thể thao Biểu diễn nghệ thuật
13 Mức độ 3 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa và Thể thao Biểu diễn nghệ thuật
14 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Biển và Hải đảo
15 Mức độ 3 Giao khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường Biển và Hải đảo