Mức độ 3  Thủ tục cho phép họp báo

Ký hiệu thủ tục: TTTTBC01
Lượt xem: 2370
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
Số lượng hồ sơ 01 (bộ) bản chính
Lưu ý: Nếu nộp qua Cổng dịch vụ hành chính công: 01 bộ gồm các tệp định dạng “.PDF” hoặc định dạng ảnh phù hợp với hồ sơ bản giấy.
Thời hạn giải quyết - Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: sau 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin họp báo, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời.
- Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 giờ làm việc trước khi họp báo.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Đối với họp báo trong nước: Tổ chức, công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở các địa phương ngoài Hà Nội khi họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

- Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài họp báo ở địa phận nào thì đăng ký bằng văn bản với Sở TT&TT chậm nhất trước 48 giờ.

* Bước 2: Có thể thực hiện 01 trong 02 cách:

Cách 1:

- Nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Vào dữ liệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nạp hồ sơ làm lại kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ)

Cách 2:

 Thực hiện giao dịch qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:

Truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn/trang-chu/cong-dan/huong-dan

Thực hiện theo các bước hướng dẫn.

*Bước 3:  Nhận kết quả tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh).

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc họp báo.

- Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận giấy phép ký vào sổ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền

- Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ).

- Đơn xin chấp thuận họp báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân (theo mẫu)
- Chương trình họp báo
- Danh sách các đại biểu, khách mời tham dự họp báo
- Tài liệu họp báo: Thông cáo báo chí và các tài liệu liên quan
* Trong trường hợp họp báo công bố thông tin về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cần bổ sung Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
* Trong trường hợp họp báo công bố giới thiệu triển lãm, sự kiện, biểu diễn nghệ thuật thì bổ sung bản sao văn bản của cơ quan chuyên ngành về nội dung triển lãm, bản sao văn bản tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức, giấy phép công diễn chương trình nghệ thuật.
+) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Đối với họp báo do doanh nghiệp tổ chức);

File mẫu:

  • Đơn xin chấp thuận họp báo(dành cho tổ chức) Tải về
  • Đơn xin chấp thuận họp báo(dành cho cá nhân) Tải về

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.
- Không vi phạm các quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Điều 9 Luật Báo chí 2016.