Tìm thấy 6 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ 3
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
Mức độ 3
2
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông
Mức độ 3
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
Mức độ 3
3
Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
Mức độ 3
4
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Mức độ 3
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
Mức độ 3
5
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (GD)
Mức độ 3
6
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (GD)