Đến tháng 12
UBND huyện Yên Thành đã giải quyết

87,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/12/2023)