Đến tháng 5
UBND thị xã Hoàng Mai đã giải quyết

94,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/05/2024)