Đến tháng 7
UBND huyện Tân Kỳ đã giải quyết

75,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/07/2024)