Đến tháng 12
UBND huyện Quỳ Hợp đã giải quyết

84,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/12/2023)