Đến tháng 8
UBND huyện Quỳ Hợp đã giải quyết

39,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/08/2022)