Đến tháng 7
UBND huyện Quỳ Hợp đã giải quyết

88,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2024)