Đến tháng 9
UBND huyện Quỳ Châu đã giải quyết

91,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2022)