Đến tháng 6
UBND huyện Quỳ Châu đã giải quyết

90,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 06/06/2023)