Đến tháng 7
UBND huyện Quỳ Châu đã giải quyết

93,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2024)