Đến tháng 12
UBND huyện Nghĩa Đàn đã giải quyết

97,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 09/12/2023)