Đến tháng 12
UBND huyện Kỳ Sơn đã giải quyết

58,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/12/2023)