Đến tháng 7
UBND huyện Kỳ Sơn đã giải quyết

79,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2024)