Đến tháng 12
UBND huyện Diễn Châu đã giải quyết

97,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 11/12/2023)