Đến tháng 2
UBND huyện Diễn Châu đã giải quyết

97,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 09/02/2023)