Đến tháng 12
UBND Huyện Tương Dương đã giải quyết

61.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 13/12/2018)