Đến tháng 1
UBND Huyện Yên Thành đã giải quyết

70.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2019)