Đến tháng 4
UBND Thị xã Thái Hòa đã giải quyết

70.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/04/2018)