Đến tháng 1
UBND Thị xã Thái Hòa đã giải quyết

69.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2019)