Đến tháng 6
UBND Thị xã Thái Hòa đã giải quyết

58 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/06/2019)