Đến tháng 1
UBND Thị xã Thái Hòa đã giải quyết

64 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/01/2018)