Đến tháng 9
UBND Thị xã Thái Hòa đã giải quyết

71.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/09/2018)