Đến tháng 11
UBND Thị xã Thái Hòa đã giải quyết

69.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/11/2018)