Đến tháng 7
UBND Thị xã Thái Hòa đã giải quyết

71.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/07/2018)