Đến tháng 1
UBND Huyện Thanh Chương đã giải quyết

56.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2019)