Đến tháng 10
UBND Huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

93.5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/10/2018)