Đến tháng 7
UBND Huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

90.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/07/2018)