Đến tháng 10
UBND Huyện Quỳ Hợp đã giải quyết

56.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/10/2018)