Đến tháng 12
UBND Huyện Nghĩa Đàn đã giải quyết

87,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/12/2019)