Đến tháng 10
UBND Huyện Nam Đàn đã giải quyết

93.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/10/2018)