Đến tháng 8
UBND Huyện Nam Đàn đã giải quyết

86.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/08/2019)