Đến tháng 6
UBND Huyện Anh Sơn đã giải quyết

68.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/06/2019)