CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 315 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 HCTPH02 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
17 HT02 Đăng ký kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
18 LVKN 02 Giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
19 LVTBXH 02 Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ) Lao động thương binh & xã hội
20 LVNV 02 Tiếp nhận đăng ký Nội vụ
21 LVVH 02 Phê duyệt quy ước,hương ước làng văn hóa Văn hóa xã hội
22 LVXD 02 Điều chỉnh giấy phép Xây dựng
23 GDDT03 Tiếp nhận học sinh Việt Nam, học sinh nước ngoài cấp THCS, TH Giáo dục & Đào tạo
24 LVGD 03 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
25 CHUNG_THUC03 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp-Hộ tịch
26 HCTP3 Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác Tư pháp-Hộ tịch
27 HCTPH03 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
28 HT03 Đăng ký nhân cha,mẹ, con Tư pháp-Hộ tịch
29 LVTBXH 03 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài Lao động thương binh & xã hội
30 LVNV 03 Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Nội vụ

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG