CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 419 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 GDĐT04 Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
17 QH_HCTP04 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
18 CC05 Xác nhận vào các loại giấy tờ của công dân Công chứng
19 GDĐT05 Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
20 QH_HCTP05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
21 GDĐT06 Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học, trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
22 QH_HCTP06 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
23 QH_DD_07 Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất Đất đai
24 GDĐT07 Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục & Đào tạo
25 QH_HCTP07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
26 XD07 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở đô thị Xây dựng
27 GDĐT08 Thủ tục giải thể hoạt động trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
28 QH_HCTP08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp-Hộ tịch
29 QH_DD09 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
30 GDĐT09 Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học. Giáo dục & Đào tạo

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG