CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 29 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TDG_KD001 Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
2 TDG_HTX001 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã từ tỉnh khác. Hợp tác xã
3 TDG_XD001 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng
4 TDG_HTX002 Đăng ký đổi tên Hợp tác xã Hợp tác xã
5 TDG_XD002 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Xây dựng
6 TDG_KD003 Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
7 TDG_DD004 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
8 TDG_KD004 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh ) Kinh doanh
9 TDG_HTX004 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. Hợp tác xã
10 TDG_XD004 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xây dựng
11 TDG_DD005 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đất đai
12 TDG_KD005 Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá Kinh doanh
13 TDG_HTX005 Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hợp tác xã
14 TDG_HTX006 Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Hợp tác xã
15 TDG_DD007 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG