• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 10270 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  1 2.001428 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Nghệ An Một phần
  2 2.001478 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Nghệ An Một phần
  3 1.001187 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Nghệ An Một phần
  4 G202-HCC Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; chứng minh nhân dân Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Nghệ An Còn lại
  5 G208- HCC Gộp sổ BHXH Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Nghệ An Còn lại
  6 2.000740 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Nghệ An Một phần
  7 G303_HCC Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Nghệ An Một phần
  8 G503- HCC Chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Nghệ An Một phần
  9 1.002051 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội Nghệ An Một phần
  10 1.012095 Hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thương mại quốc tế (CT) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Toàn trình
  11 1.009742.000.00.00.H41 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Đầu tư tại Việt Nam (KHDT) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Một phần
  12 1.009766.000.00.00.H41 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam (KHDT) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Một phần
  13 3.000019.000.00.00.H41 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản (TC) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Một phần
  14 1.010727.000.00.00.H41 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường (TNMT) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Một phần
  15 1.009974.000.00.00.H41 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Hoạt động xây dựng (XD) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC