CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1740 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.001187 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng Bảo hiểm xã hội Nghệ An Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
2 G202-HCC Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; chứng minh nhân dân Bảo hiểm xã hội Nghệ An Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
3 G208- HCC Gộp sổ BHXH Bảo hiểm xã hội Nghệ An Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
4 G303_HCC Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi Bảo hiểm xã hội Nghệ An Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
5 2.000740 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân Bảo hiểm xã hội Nghệ An Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
6 G503- HCC Chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề Bảo hiểm xã hội Nghệ An Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
7 1.002051 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Nghệ An Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
8 2.001428 Đăng ký mẫu con dấu mới Công an tỉnh Nghệ An Đăng ký, quản lý con dấu
9 2.001478 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Nghệ An Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
10 1.009742.000.00.00.H41 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
11 1.009766.000.00.00.H41 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
12 1.000105.000.00.00.H41 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Việc làm (LĐTBXH)
13 3.000019.000.00.00.H41 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Quản lý công sản (TC)
14 1.010727.000.00.00.H41 Cấp giấy phép môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Môi trường (TNMT)
15 1.003490.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Du lịch Du lịch (VH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG