CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Hộ tịch (TP)
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

 

Cách thức thực hiện

- Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An số 16 Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hội Liên hiệp phụ nữ hoàn thiện hồ sơ và nộp đến Sở Tư pháp.

Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ), cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả cho Hội Liên hiệp phụ nữ (cấp giấy giới thiệu để thực hiện việc khắc dấu cho Trung tâm).

 

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai đăng ký hoạt động theo mẫu quy định;

2. Bản sao quyết định thành lập Trung tâm;

3. Giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

4. Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

5. Bản sao quy chế hoạt độngbảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận của Trung tâm.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 126/2014/NĐ -CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn và gia đình

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG