CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với đường huyện, đường xã
Lĩnh vực Đường bộ (GT)
Cơ quan thực hiện

UBND huyện (thành phố, thị xã).

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

UBND cấp huyện

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: http://dichvucong.nghean.gov.vn

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 3 của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện hoặc qua hệ thống bưu chính;

- Người đến nộp hồ sơ, phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, kèm theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị giải quyết.

Bước 2: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Bước 3: Chuyển bộ phận giải quyết theo thẩm quyền.

Bước 4: Trả kết quả.

 

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015;

- Văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 về việc Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 cuae UBND tỉnh Nghệ An.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình Tải về

Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG