Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 8371 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
37150916120234
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
 • HÀ VĂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37150916120234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
2
372603170500901
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Quy trình Ủy Quyền ).
 • TRƯƠNG VĂN SINH
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 21:55:17
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 21:55:17
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 372603170500901 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi và Thú y
3
371017170500256
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGÔ SỸ THÀNH
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 16:40:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 16:40:32
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500256 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
4
371017170500255
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • TRẦN TRUNG HIẾU
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 15:19:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 15:19:44
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500255 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
5
371017170500254
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÊ ĐỨC PHƯỢNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 15:08:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 15:08:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
6
371017170500253
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • TRẦN THI
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 15:08:00
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 15:08:00
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500253 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
7
371017170500252
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • TRẦN THỊ TRANG
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 15:07:22
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 15:07:22
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500252 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
8
371017170500251
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÊ VĂN HÀO
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 15:06:02
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 15:06:02
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500251 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
9
371017170500250
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • TRƯƠNG SỸ TRUNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 14:49:16
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 14:49:16
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
10
371017170500249
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
 • NGUYỄN THỊ TIN
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 14:38:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 14:38:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500249 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
11
371017170500248
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYỄN THỊ CHUYÊN
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 14:37:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 14:37:20
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
12
371017170500247
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • VŨ THỊ HIỀN
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 14:36:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 14:36:37
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371017170500247 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
13
371509170501137
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào). 1 xe liên vận 37C-02934
 • NGUYỄN THÚC HẢI
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 08:49:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 08:49:46
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 08:49:46
 • Hồ sơ 371509170501137 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
14
371509170501138
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào). 1 xe liên vận 37C-08796
 • NGUYỄN BÁ PHÚ
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 08:51:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 08:51:38
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 08:51:38
 • Hồ sơ 371509170501138 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
15
371509170501139
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).1 xe liên vận 37A-14630
 • TRẦN ZEN LINH
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 09:20:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 09:20:48
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 09:20:48
 • Hồ sơ 371509170501139 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT