Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5994 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
37150916120234
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
 • HÀ VĂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37150916120234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
2
37101717030685
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYỄN XUÂN ĐẠN
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:59:42
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:59:42
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030685 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
3
37101717030684
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYỄN THỊ DOAN
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:58:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:58:50
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030684 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
4
37101717030683
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYÊN THỊ YẾN
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:42:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:42:20
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030683 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
5
37101617030418
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGÔ KIM BẢO
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:42:36
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:42:36
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101617030418 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Kỷ
6
37101617030417
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGÔ THỊ CHÂU
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:41:58
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:41:58
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101617030417 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Kỷ
7
37101717030682
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HỒ THỊ HẰNG
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:41:25
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:41:25
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030682 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
8
37101717030681
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÊ THỊ TUYẾT
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:40:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:40:38
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030681 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
9
37101717030680
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • CHU THỊ HOÀI SANG
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:39:58
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:39:58
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030680 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
10
37101717030679
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HỒ THỊ LY
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:39:08
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:39:08
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030679 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
11
37101717030678
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • ĐẬU THỊ THU
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:38:30
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:38:30
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030678 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
12
37101717030677
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • PHAN THANH MẠNH
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:37:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:37:48
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030677 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
13
37101717030676
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • TẠ VĂN GIÁP
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:36:58
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:36:58
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030676 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
14
37101717030675
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYỄN THỊ NGUYỆT
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:36:15
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:36:15
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030675 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
15
37101717030674
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÊ VĂN HIẾU
 • - Ngày nộp: 31/03/2017 16:35:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2017 16:35:21
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 37101717030674 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm