Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3461 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
37150916120234
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
 • HÀ VĂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37150916120234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
2
37110117010086
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN HỮU TOÀN (186350858)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:22:39
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:22:39
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010086 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
3
37110117010093
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN HỮU THIỆU (187537785)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:33:11
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:33:11
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
4
37110117010094
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN THỊ HÀ (186724743)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:35:05
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:35:05
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010094 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
5
37110117010096
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • TRẦN ĐÌNH HIẾU (186930891)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:37:23
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:37:23
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010096 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
6
37110117010098
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN THỊ MÙI (180952320)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:40:11
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:40:11
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010098 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
7
37110117010099
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • TRẦN VĂN SÀI (186024269)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:42:26
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:42:26
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010099 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
8
37110117010101
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN VĂN TẠO (186548913)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:45:30
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:45:30
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
9
37110117010103
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • TRẦN VĂN TRƯỜNG (186569898)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:47:50
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:47:50
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010103 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
10
37110117010107
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN CẢNH LONG (186844334)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:53:54
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:53:54
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
11
37110117010108
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN THỊ XUÂN (180954042)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:54:48
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:54:48
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010108 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
12
37110117010109
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • PHAN ĐÌNH BA (187118696)
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 16:55:38
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 16:55:38
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37110117010109 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất huyện Thanh Chương
13
37150916120207
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 37b-01763,37b-01320
 • CTTNHH VT KHÀNH KHÁCH VINH CHUNG
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 10:45:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 10:45:26
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 37150916120207 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
14
37150916120205
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt)
 • HTXVT HÀNH KHÁCH VÂN KỲ
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 10:15:48
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 10:15:48
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 37150916120205 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
15
37150916120208
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 37b-01590
 • CTCP VT TM VÀ DV HÙNG CHÍN
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 10:49:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 10:49:23
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 37150916120208 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT