Đến tháng 11
UBND Huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

65.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/11/2017)