Đến tháng 9
UBND Huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

67.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/09/2017)