Đến tháng 10
UBND Huyện Nam Đàn đã giải quyết

86.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/10/2017)